دسته محصولات

پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Perla 28i

پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Perla 28i

  پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Perla 28i توضیحات پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Perla 28i قیمت :۱۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال با توجه به شرایط آب و هوایی، موقعیت ساختمان و مصالح مصرفی، قابل استفاده برای واحدهای تا ۲۵۰ مترمربع محفظه احتراق باز…

پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Perla 24i

پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Perla 24i

  پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Perla 24i توضیحات پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Perla 24i قیمت: ۱۵,۵۴۳,۴۰۰ ریال با توجه به شرایط آب و هوایی، موقعیت ساختمان و مصالح مصرفی، قابل استفاده برای واحدهای تا ۲۱۰ مترمربع محفظه احتراق باز آب…

پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Verona 24RSi

پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Verona 24RSi

  پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Verona 24RSi توضیحات پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Verona 24RSi قیمت:۱۹,۶۱۱,۲۸۰ ریال با توجه به شرایط آب و هوایی، موقعیت ساختمان و مصالح مصرفی، قابل استفاده برای واحدهای تا ۲۱۰ مترمربع فن دار محفظه احتراق…

پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Verona 24i

پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Verona 24i

  پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Verona 24i توضیحات پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Verona 24i قیمت:۱۸,۴۷۷,۶۸۰ ریال با توجه به شرایط آب و هوایی، موقعیت ساختمان و مصالح مصرفی، قابل استفاده برای واحدهای تا ۲۱۰ مترمربع محفظه احتراق باز آب…

پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Benessere Pro 30KIS

پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Benessere Pro 30KIS

  پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Benessere Pro 30KIS توضیحات پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Benessere Pro 30KIS قیمت:۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال با توجه به شرایط آب و هوایی، موقعیت ساختمان و مصالح مصرفی، قابل استفاده برای واحدهای  تا ۲۶۰ مترمربع فن دار…

پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Benessere Pro

پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Benessere Pro

  پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Benessere Pro توضیحات پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Benessere Pro قیمت :۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال با توجه به شرایط آب و هوایی، موقعیت ساختمان و مصالح مصرفی، قابل استفاده برای واحدهای  تا ۲۵۰ مترمربع محفظه احتراق باز…

پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Optima 28KIS

پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Optima 28KIS

  پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Optima 28KIS توضیحات پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Optima 28KIS قیمت : ۱۸,۹۶۹,۲۷۰ ریال با توجه به شرایط آب و هوایی، موقعیت ساختمان و مصالح مصرفی، قابل استفاده برای واحدهای  تا ۲۵۰ مترمربع فن دار محفظه…

پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Optima 24KIS

پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Optima 24KIS

  پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Optima 24KIS توضیحات پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Optima 24KIS قیمت :۱۸,۰۷۴,۳۸۰ ریال با توجه به شرایط آب و هوایی، موقعیت ساختمان و مصالح مصرفی، قابل استفاده برای واحدهای  تا ۲۱۰ مترمربع فن دار محفظه…

پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Calda Venezia 28KIS

پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Calda Venezia 28KIS

  پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Calda Venezia 28KIS توضیحات پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Calda Venezia 28KIS قیمت:۱۷,۲۸۸,۴۹۰ ریال با توجه به شرایط آب و هوایی، موقعیت ساختمان و مصالح مصرفی، قابل استفاده برای واحدهای  تا ۲۵۰ مترمربع فن دار…

پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Calda Venezia 28KI

پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Calda Venezia 28KI

  پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Calda Venezia 28KI توضیحات پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Calda Venezia 28KI قیمت:۱۶,۳۹۰,۳۳۰ ریال با توجه به شرایط آب و هوایی، موقعیت ساختمان و مصالح مصرفی، قابل استفاده برای واحدهای  تا ۲۵۰ مترمربع آب گرم…