دسته کالدا ونزیا

پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Calda Venezia 24KI

پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Calda Venezia 24KI

  پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Calda Venezia 24KI توضیحات پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Calda Venezia 24KI قیمت:۱۵,۳۸۰,۹۹۰ ریال با توجه به شرایط آب و هوایی، موقعیت ساختمان و مصالح مصرفی، قابل استفاده برای واحدهای  تا ۲۱۰ مترمربع محفظه احتراق…

پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Calda Venezia 28KIS

پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Calda Venezia 28KIS

  پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Calda Venezia 28KIS توضیحات پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Calda Venezia 28KIS قیمت:۱۷,۲۸۸,۴۹۰ ریال با توجه به شرایط آب و هوایی، موقعیت ساختمان و مصالح مصرفی، قابل استفاده برای واحدهای  تا ۲۵۰ مترمربع فن دار…

پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Calda Venezia 28KI

پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Calda Venezia 28KI

  پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Calda Venezia 28KI توضیحات پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Calda Venezia 28KI قیمت:۱۶,۳۹۰,۳۳۰ ریال با توجه به شرایط آب و هوایی، موقعیت ساختمان و مصالح مصرفی، قابل استفاده برای واحدهای  تا ۲۵۰ مترمربع آب گرم…

پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Calda Venezia 24KIS

پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Calda Venezia 24KIS

  پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Calda Venezia 24KIS توضیحات پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Calda Venezia 24KIS قیمت :۱۶,۴۳۶,۱۱۰ ریال با توجه به شرایط آب و هوایی، موقعیت ساختمان و مصالح مصرفی، قابل استفاده برای واحدهای  تا ۲۱۰ مترمربع فن…