دسته اپتیما

پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Optima 28KIS

پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Optima 28KIS

  پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Optima 28KIS توضیحات پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Optima 28KIS قیمت : ۱۸,۹۶۹,۲۷۰ ریال با توجه به شرایط آب و هوایی، موقعیت ساختمان و مصالح مصرفی، قابل استفاده برای واحدهای  تا ۲۵۰ مترمربع فن دار محفظه…

پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Optima 24KIS

پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Optima 24KIS

  پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Optima 24KIS توضیحات پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Optima 24KIS قیمت :۱۸,۰۷۴,۳۸۰ ریال با توجه به شرایط آب و هوایی، موقعیت ساختمان و مصالح مصرفی، قابل استفاده برای واحدهای  تا ۲۱۰ مترمربع فن دار محفظه…