دسته شمعک دائم

آبگرمکن بوتان شعمک دائم مدل B3110

آبگرمکن بوتان شعمک دائم مدل B3110

      آبگرمکن بوتان شعمک دائم مدل B3110   درباره آبگرمکن بوتان شعمک دائم مدل B3110   ویژگی های عمومی:   ۱-تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان ۲-کم فشار ۳-دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE…

آبگرمکن شمعک دائم بوتان مدل B3108

آبگرمکن شمعک دائم بوتان مدل B3108

      آبگرمکن شمعک دائم بوتان مدل B3108   درباره آبگرمکن شمعک دائم بوتان مدل B3108   ویژگی های عمومی:   ۱-تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان ۲-کم فشار ۳-دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE…

آبگرمکن شمعک دائم بوتان مدل B3118

آبگرمکن شمعک دائم بوتان مدل B3118

آبگرمکن شمعک دائم بوتان مدل B3118 درباره آبگرمکن شمعک دائم بوتان مدل B3118 ویژگی های عمومی: ۱-تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان ۲-کم فشار ۳-دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE ۴-دارای شیر تنظیم دما و مقدار…

آبگرمکن دیواری بوتان مدل B3115

آبگرمکن دیواری بوتان مدل B3115

  آبگرمکن دیواری بوتان مدل B3115 توضیحات آبگرمکن دیواری بوتان مدل B3115 تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان بسیار کم‌فشار سه سال ضمانت  دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE دارای رده انرژی   D دارای شیر…

آبگرمکن دیواری بوتان مدل B3112

آبگرمکن دیواری بوتان مدل B3112

  آبگرمکن دیواری بوتان مدل B3112 توضیحات آبگرمکن دیواری بوتان مدل B3112 تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان بسیار کم‌فشار سه سال ضمانت دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE دارای رده انرژی    D دارای شیر…

آبگرمکن بوتان شمعک دائم مدل BX114

آبگرمکن بوتان شمعک دائم مدل BX114

  آبگرمکن بوتان شمعک دائم مدل BX114 درباره آبگرمکن بوتان شمعک دائم مدل BX114 تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان   بسیار کم فشار سه سال ضمانت ابعاد کوچک دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE دارای توربولاتور…

آبگرمکن بوتان مدل B4108

آبگرمکن بوتان مدل B4108

        توضیحات آبگرمکن بوتان مدل B4108 تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان کم فشار سه سال ضمانت ابعاد کوچک دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE دارای رده انرژی D دارای توربولاتور امکان تنظیم…