دسته حوله خشک کن بوتان

رادیاتور گرم نمیشه ؟ اما پکیج روشن است

رادیاتور گرم نمیشه ؟ اما پکیج روشن است

    رادیاتور گرم نمیشه ؟ اما پکیج روشن است شاید دیده اید که با اینکه پکیج بوتان روشن است اما رادیاتور ها یا گرم نمیشود یا گرمای مطلوبی ندارد در این مقاله قصد دارم نحوه اینکه چرا رادیاتور ها…