لیست قیمت رادیاتور بوتان:

 

شرح قیمت مصرف‌ کننده(ریال)
رادیاتور بوتان Il Primo آکس ۳۵۰ ۲۹۴.۸۴۵
رادیاتور بوتان Il Primo آکس ۵۰۰ ۲۴۳.۰۰۰
رادیاتور بوتان Il Primo آکس ۶۰۰ ۳۶۱.۸۸۰
رادیاتور بوتان Elena آکس ۳۵۰ ۳۰۳.۱۵۳
رادیاتور بوتان Elena آکس ۵۰۰ ۲۴۸.۵۰۰
رادیاتور بوتان Elena آکس ۶۰۰ ۳۷۰.۲۹۰
رادیاتور بوتان Vittoria آکس ۳۵۰ ۳۰۳.۱۵۳
رادیاتور بوتان Vittoria آکس ۵۰۰ ۲۴۸.۵۰۰
رادیاتور بوتان Vittoria آکس ۶۰۰ ۳۷۰.۲۹۰