درخواست ارسال سرویس

صفحه اصلی » درخواست ارسال سرویس

 

درخواست ارسال سرویس

 

درخواست ارسال سرویس

نمایندگی های بوتان در کرمان در قسمت تعمیرات و خدمات پس از فروش بوتان در صورتی که نیاز به سرویس دارند

میتوانید فرم زیر را پر کنید و تعداد سرویس و ساعت سرویس خود را وارد کنید تا برایتان سرویس ارسال شود

به طور مثال در روز چه تعداد و چه ساعتی میتوانید سرویس انجام دهید و منطقه اماده سرویس دهی خود را بنویسید